• 8vls

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Varlıklarınıza değer katacak eksiksiz 8 hizmet sunuyoruz. 

Strateji ve Varlık Yönetimi

Geliştirilecek proje ile ilgili gerekli bilgi, veri, belge ve çizimleri toplanması
 Projede bulunması gereken birimlerin seçilmesi
 Fizibilitenin yapılması
 Tüm ekiplerin koordinasyonu ve toplantılar
 Proje alanı ziyaretleri ve raporlanması
 

Proje Geliştirme

 Geliştirilecek arazide yapılacak keşif sonrasında tüm belgelerin toplanması
 Konseptin belirlenmesi
 Çalışılacak mimari ve teknik ekiplerin belirlenmesi
 Projede bulunacak ana kiracılar ile görüşmeler
 İnşaatın takibi
 Kiralama dönemi
 Açılış öncesi planlama ve kiracıların mağaza dekorasyon sürecinin takibi
 Açılışın yapılması ve sonrasında yönetimin takibi olmak üzere topraktan açılışa kadar verilen danışmanlık hizmetleri
 

Konsept ve Dizayn

 Yatırımcı ile birlikte seçilecek mimari ekipler ile projenin başından açılışa kadar olan süreçte beraber çalışarak tüm konsept ve dekorasyonun belirlenmesi ve proje alanında takibinin yapılması
 Faaliyette olan alışveriş merkezlerinde yapılacak yenileme ve eklemelerde yeni konsept belirlenmesi, dekorasyon öğelerinin seçilmesi ve yerinde yapılacak uygulamaların takibi
 

Kiralama

 Müşterinin onayladığı Kiralama ve Pazarlama stratejisine göre uygun markalar, bayiler ve kiracı adaylarının incelenmesi ve belirlenmesi
 Projenin gerekli fuarlarda tanıtılması
 Ön kiralama tekliflerinin toplanması
 Kontratların hazırlanması ve yatırımcının onayına sunulması
 Açılış öncesi ve sonrası kiracıların koordinasyonu
 

Pazarlama ve Halkla İlişkiler

 Projenin lokasyonuna ve hedef kitlesine uygun ses getirebilecek kampanyaları hayata geçirmek, daha önce yapılmamış yaratıcı fikirleri hayata geçirmekle birlikte, hedef kitlesi ile olan iletişimini güçlendirmek, ve bu aktivitelerin alışveriş merkezine getirdiği etkilerin takibi ve raporlanması
 Alışveriş merkezinin yıllık pazarlama bütçesinin hazırlanması
 Açılışta yapılacak olan kampanyaların ve aktivitelerin belirlenmesi ve duyurulması
 Yıllık etkinlik programının belirlenmesi ve bununla ilgili bütçelerin onaylatılması
 İşletmeye özel pazarlama ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla ziyaretçi sayısının ve toplam cironun arttırılması
 

Proje Yönetimi ve Pilotaj

 Kendi alanlarında uzman mimar ve mühendislerden oluşan Tasarım ve Teknik Projelendirme çözüm ortağımız ile çevreci, ekonomik, verimli, modern ve estetik unsurlar ön planda tutularak işlevsel proje tasarımları hazırlanması ve açılış öncesi ve sonrası takibi
 Açılış sonrası işletme maaliyetlerini düşürecek çözümler üretilmesi ve tüm bu çözümler ile ilgili gerekli teknik şartname ve bütçelerin hazırlanması
 Kiracıların tasarım kriterlerini hazırlamak için gerekli tüm veri, bilgi, belge ve çizimin toplanması ve değerlendirilmesi
 Birimlerin teslimatı öncesinde her birim için El Kitabı ve Özel Tasarım dosyalarının hazırlanması, ve bu dökümanlar doğrultusunda yapılan inşaatlerin takibi ve onaylanması
 Belirlenen açılış tarihinde tüm kiracıların hazır durumda olmasının takibi
 

Açılış öncesi ve sonrası AVM Yönetimi

 Açılış öncesinde İşletme Müdürü, Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Teknik Müdürün istihdamı ve eğitimlerinin verilmesi
 Sözleşmeli olarak çalışacak birimlerin belirlenmesi ve anlaşmaların yapılması
 Açılışta yapılacak olan kampanyaların ve aktivitelerin belirlenmesi ve duyurulması
 Açılış sonrasında kiracı dosyalarının incelenmesi ve raporların hazırlanması
 AVM de yapılması gereken değişiklikler ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, yıl boyunca yapılacak etkinliklerin belirlenmesi ve onaylanması
 Genel gider tablolarının takibi ve ekonomi planlarının yapılması
 Kiracılar ile koordinasyonun sağlanması
 Türkiye ve dünyada yeni trendlerin takibi ve uygulanması
 

Perakende Marka Geliştirme

 Geliştirilecek olan markanın iş geliştirme departmanı ile birlikte markanın hedefleri ve pazar payının değerlendirilmesi, gelişim programının oluşturulması ve bu doğrultuda istenen ülke, şehir ve lokasyonlarda kiralanacak ve/veya satın alınacak yerlerin belirlenmesi
 En uygun şartlarda kiralamaların yapılması
 Tüm yeni yapılan projeler ile ilgili markaya raporlama yapılması


Başarılı bir Alışveriş Merkezi İçin Doğru Bir İş Ortağı Seçin.

Doğru tercih, başarıya ulaştırır. Değer katar...

BİZE ULAŞIN