• 8 Values Hizmetlerimiz
  • 8 Values Hizmetlerimiz

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Varlıklarınıza değer katacak eksiksiz 8 hizmet sunuyoruz. 

Strateji ve Varlık Yönetimi

Geliştirilecek proje ile ilgili gerekli bilgi, veri, belge ve çizimleri toplanması
Projede bulunması gereken birimlerin seçilmesi
Fizibilitenin yapılması
Tüm ekiplerin koordinasyonu ve toplantılar
Proje alanı ziyaretleri ve raporlanması
 

Proje Geliştirme

Geliştirilecek arazide yapılacak keşif sonrasında tüm belgelerin toplanması
Konseptin belirlenmesi
Çalışılacak mimari ve teknik ekiplerin belirlenmesi
Projede bulunacak ana kiracılar ile görüşmeler
İnşaatın takibi
Kiralama dönemi
Açılış öncesi planlama ve kiracıların mağaza dekorasyon sürecinin takibi
Açılışın yapılması ve sonrasında yönetimin takibi olmak üzere topraktan açılışa kadar verilen danışmanlık hizmetleri
 

Konsept ve Dizayn

Yatırımcı ile birlikte seçilecek mimari ekipler ile projenin başından açılışa kadar olan süreçte beraber çalışarak tüm konsept ve dekorasyonun belirlenmesi ve proje alanında takibinin yapılması
Faaliyette olan alışveriş merkezlerinde yapılacak yenileme ve eklemelerde yeni konsept belirlenmesi, dekorasyon öğelerinin seçilmesi ve yerinde yapılacak uygulamaların takibi
 

Kiralama

Müşterinin onayladığı Kiralama ve Pazarlama stratejisine göre uygun markalar, bayiler ve kiracı adaylarının incelenmesi ve belirlenmesi
Projenin gerekli fuarlarda tanıtılması
Ön kiralama tekliflerinin toplanması
Kontratların hazırlanması ve yatırımcının onayına sunulması
Açılış öncesi ve sonrası kiracıların koordinasyonu
 

Pazarlama ve Halkla İlişkiler

Projenin lokasyonuna ve hedef kitlesine uygun ses getirebilecek kampanyaları hayata geçirmek, daha önce yapılmamış yaratıcı fikirleri hayata geçirmekle birlikte, hedef kitlesi ile olan iletişimini güçlendirmek, ve bu aktivitelerin alışveriş merkezine getirdiği etkilerin takibi ve raporlanması
Alışveriş merkezinin yıllık pazarlama bütçesinin hazırlanması
Açılışta yapılacak olan kampanyaların ve aktivitelerin belirlenmesi ve duyurulması
Yıllık etkinlik programının belirlenmesi ve bununla ilgili bütçelerin onaylatılması
İşletmeye özel pazarlama ve halkla ilişkiler çalışmalarıyla ziyaretçi sayısının ve toplam cironun arttırılması
 

Proje Yönetimi ve Pilotaj

Kendi alanlarında uzman mimar ve mühendislerden oluşan Tasarım ve Teknik Projelendirme çözüm ortağımız ile çevreci, ekonomik, verimli, modern ve estetik unsurlar ön planda tutularak işlevsel proje tasarımları hazırlanması ve açılış öncesi ve sonrası takibi
Açılış sonrası işletme maaliyetlerini düşürecek çözümler üretilmesi ve tüm bu çözümler ile ilgili gerekli teknik şartname ve bütçelerin hazırlanması
Kiracıların tasarım kriterlerini hazırlamak için gerekli tüm veri, bilgi, belge ve çizimin toplanması ve değerlendirilmesi
Birimlerin teslimatı öncesinde her birim için El Kitabı ve Özel Tasarım dosyalarının hazırlanması, ve bu dökümanlar doğrultusunda yapılan inşaatlerin takibi ve onaylanması
Belirlenen açılış tarihinde tüm kiracıların hazır durumda olmasının takibi
 

Açılış öncesi ve sonrası AVM Yönetimi

Açılış öncesinde İşletme Müdürü, Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü ve Teknik Müdürün istihdamı ve eğitimlerinin verilmesi
Sözleşmeli olarak çalışacak birimlerin belirlenmesi ve anlaşmaların yapılması
Açılışta yapılacak olan kampanyaların ve aktivitelerin belirlenmesi ve duyurulması                       
Açılış sonrasında kiracı dosyalarının incelenmesi ve raporların hazırlanması
AVM de yapılması gereken değişiklikler ile ilgili çalışmaların yürütülmesi, yıl boyunca yapılacak etkinliklerin belirlenmesi ve onaylanması
Genel gider tablolarının takibi ve ekonomi planlarının yapılması
Kiracılar ile koordinasyonun sağlanması
Türkiye ve dünyada yeni trendlerin takibi ve uygulanması
 

Perakende Marka Geliştirme

Geliştirilecek olan markanın iş geliştirme departmanı ile birlikte markanın hedefleri ve pazar payının değerlendirilmesi, gelişim programının oluşturulması ve bu doğrultuda istenen ülke, şehir ve lokasyonlarda kiralanacak ve/veya satın alınacak yerlerin belirlenmesi
En uygun şartlarda kiralamaların yapılması
Tüm yeni yapılan projeler ile ilgili markaya raporlama yapılması


Başarılı bir Alışveriş Merkezi İçin Doğru Bir İş Ortağı Seçin.

Doğru tercih, başarıya ulaştırır. Değer katar...

BİZE ULAŞIN